wattpad.com
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅 - Chương 37
Read Chương 37 from the story Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅 by RuanyingXin (Thập Niên Nhất Mộng [十年一...