wattpad.com
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅
Tên truyện: Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 Tác giả: Nhĩ Nhã 耳雅 Thể loại: Fanfic Bao Công, Thử Miêu - Miêu Thử đồng...