wattpad.com
~~Түүнийг авар~~"COMPLETE"
Тэр миний амьдрал...бүх зүйл минь Миний оршдог шалтгаан бол түүнийг хайрлах,тэр хаягдчихсан...амьдралд хаягдчихсан Би т...