wattpad.com
[fanfic][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]Trói Buộc
ngược luyến nhất thụ lưỡng công Au: Thiên Nguyễn