wattpad.com
[BHTT - CĐ - EDIT][Trung Thiên] Xa Phụ - Phiến Nhị Đại
Tên truyện: Xa phụ Tác giả: Phiến nhị đại Thể loại: Xuyên không, chủng điền văn , ngọt văn, 1x1, tình hữu độc c...