wattpad.com
Chân Trời Góc Bể- Diệp Lạc Vô Tâm
Nội Dung Truyện : Chân Trời Góc Bể Bốn năm trước, quá khứ hạnh phúc của Diêu Băng Vũ đã kết thúc vào năm cô hai mươi mố...