wattpad.com
Who's The Boss
Boss si Chase. PA si Tetsu. Yan ang malaking pader na naghihiwalay sa dalawang tao na 'to. But this story will show us...