wattpad.com
TỔNG HỢP NHỮNG CÂU TRUYỆN KINH DỊ CREEPYPASTA - CRYPTIC (PHẦN 2)
Creepypasta + Cryptic Cảnh báo: Những creepypasta trong này 1 ít dựa trên câu chuyện có thật. Cân nhắc trước khi xem. ...