wattpad.com
Muốn ngừng mà không được - Bát Nguyệt Vi Ni (nothing_nhh cv)
Để cho Tiêu Cảnh Dật dẫn nghĩ đến ngạo, không phải của hắn quý tộc xuất thân, tuấn dật tướng mạo, cao nhã cách nói năng...