wattpad.com
Message || a.i ✔
Opowieść zawierająca wiadomości tekstowe. Pełna wulgaryzmów, podtekstów, nawiązująca do depresji, samookaleczania i sek...