wattpad.com
[ Vyeon ] Vợ ngốc, anh xin lỗi.
BTS's V và T-ARA's Jiyeon Haters are not welcome :)) Cô yêu anh bằng cả tấm lòng, anh nhìn cô chưa bằng một con mắt. An...