wattpad.com
Phụ hoàng, thỉnh vào ở hậu cung - Thiên Cung Tuyết Oánh (NP)