wattpad.com
QUỶ HÀNH THIÊN HẠ - QUYỂN 9 - HẮC THỦY NỘ YÊU (thượng)
• QUỶ HÀNH THIÊN HẠ HỆ LIỆT (10 QUYỂN) • NHĨ NHÃ • Edit: Chuông Cỏ và Trangki TẬP 9 - HẮC THỦY NỘ YÊU (thượng)