wattpad.com
Deal with Mr. Arrogant
Labag man sa kalooban ni Griselda ay magpapakasal siya sa lalaking hindi pa niya nakikilala. Wala siyang mapagpilian ku...