wattpad.com
[Three-shot | Khải Nguyên] Hãy Sống Hạnh Phúc Anh Nhé !
Chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về nhau vậy cớ sao lại níu giữ nhau để bây giờ phải chuốc lấy thương đau ?