wattpad.com
My uncle's apartment
Sa pagkamatay ng kanyang ama mapapatira si Sophia sa bahay ng kanyang tiyuhin. Dito sa bago niyang titirhan magsisimula...