wattpad.com
[Shortfic] [KaiYuan] [KaiQian] Làm ơn ! Đừng lại gần tôi !
* Đây là sản phẩm đầu tiên mình viết ~ Sẽ có saii sót. Mong mọi người chỉ ra chỗ sai của mình và ủng hộ ~ ❤