wattpad.com
Cổ đại nhà nông tức - Kị Thi (Xuyên-Tùy thân không gian)
Trấn trên Tam cô nương gả cho Lý gia truân Ngũ tiểu tử a! Từ đó một tòa cỏ tranh phòng, hai phần nghèo thổ địa, ba phần...