wattpad.com
you're mine,always and forever.. (Complete story )
" Im Mrs. Vegas, Mr. Carlo Shay Vegas legal wife"hind ko alam kung papaano ako nagkalakas ng loob sabihin yun sa harap...