wattpad.com
Vân Trung Ca - Đồng Hoa edit
Ở đúng thời điểm, gặp đúng người, là một loại hạnh phúc Ở đúng thời điểm, gặp sai người, là một loại bất đắc dĩ Ở sai t...