wattpad.com
[long fic - Markson] Tình yêu thầm kín
Thể loại: fanfic [Jark] , 1x1 , HE. " đừng nói trong trái tim em không có tôi"...."tôi yêu em và em cũng yêu tôi, chúng...