wattpad.com
Rich Girl in Disguise
The name is Paula Reynolds. Ako ang nag-iisang anak ng isa sa mga pinakamayaman sa buong mundo. Yes, my life is f...