wattpad.com
Sa 'yo
Bakit ba ganito? Kahit anong gawin ko, sa ‘yo pa rin ang bagsak ko.