wattpad.com
[FANFIC][YOONTAE] MY SOULKEEPER
YoonA- Hoàng tử của Thiên đàng :) Người nắm giữ lấy linh hồn và trái tim của một cô gái phàm trần tên Kim Taeyeon từ 20...