wattpad.com
[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJung
"Thứ độc dược ấy một khi con đã sa chân vào thì nó chính là cực độc, nó sẽ hành hạ con từng ngày, từng giờ...