wattpad.com
~ 𝕮𝖆𝖑𝖑 𝖒𝖊 666~
+18! Энэ сургуульд зөвхөн бохир дүрэм л үйлчилнэ.Шударга зүйл байхгүй. Гэхдээ хайр энэ бохир дүрэмд үйлчлэх болов уу?