wattpad.com
[ Song Nhiếp] [ One shot] Một đời lại nắm tay
Nhân vật: Nhiếp Minh Quyết x Nhiếp Hoài Tang. ( Cẩn thận OOC !! ) Nội dung: cuộc sống kiếp sau (hiện đại) của hai người...