wattpad.com
[Edit - HOÀN] Mùi cơ thể của cậu thật là thơm - Nhật Nhật Ai Ngạ
Đoản văn Nóng nảy hay đỏ mặt NHƯỢC công x ngày ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế ngửi mùi cơ thể của công si hán thụ, v...