wattpad.com
you touched my life
sakripisyo pangako at wagas na pag-ibig