wattpad.com
KIDLAT(LOVEMOVESINMYSTERIOUSWAY)
Ang ikaapat na apo ni Don Ignacio Villa Paraiso, ang apong mistulang wanted na pinaghahanap ng batas sa tuluyan nitong...