wattpad.com
DOTA GIRLS VS DOTA BOYS
Meet Ashy , Ryle , Xynnah and Renna .. Nakasanayan na nila ang buhay na puno ng GULO.. Kaya syempre , they knew already...