wattpad.com
Tứ hải bát hoang có ta dẫn ngươi đi
Văn án: Cạnh dòng Hoàng Tuyền, trên cầu Nại Hại. Ba vị giai nhân nhan sắc khuynh quốc khuynh thành một mực chờ đợi chục...