wattpad.com
(H+) Đồ ngây thơ
H cực kì nặng ( cân nhắc trước khi xem )