wattpad.com
The Unloved Wife
Unang kita pa lamang ni Elle kay Navid ay nakaramdam na siya ng kakaibang atraksiyon para rito. Who wouldn't get attrac...