wattpad.com
(tái bản) (đn naruto) truyện không tên số 1
Truyện sẽ kể về nữ 9 của chúng ta hasuko bị bắt cóc vào 12 năm về trước. Bối cảnh sẽ là gia đình naruto và gia đình sas...