wattpad.com
[Edit - HOÀN] Thay hương đổi vị, ấy là cuộc đời - Bán Nguyệt Thần Quang
Thể loại: Chủ công, hiện đại, cường cường, trước ngược công sau ngược tra thụ, khiết phích nghiêm túc công (Ninh Thư Mi...