wattpad.com
[12cs _ Game ] L.O.D Game!
Một nhóm "bạn" màu mè Lạc trôi vào phần mềm game sắp ra mắt Vượt qua 7 level nguy hiểm Chỉ có thể là L.O.D game ( lif...