wattpad.com
[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆP
Nhân Vật chính : Mông Dương, NP, sủng, sạch. Mô tả sơ lược: Mông Dương ở quốc gia M là một bệnh nhân thuộc về sở nghiê...