wattpad.com
Cô Giáo Và Lớp Trưởng
Giới thiệu nhân vật: Phương Ngọc : học sinh THPT, lớp 11, là một học sinh giỏi, có tài lãnh đạo và thuyết phục nhưng kh...