wattpad.com
[Fanfic | Edited | ABO | KookGa] Mint Coffee
Bộ sưu tập fanfic ABO KookGa trên weibo mà mình thích. Một số fic đã có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn không mang...