wattpad.com
[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc Kỳ
Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu. 3s. HE Văn án: Ngày Tiêu Ngư gả cho Hoàng Đế biểu ca cũng...