wattpad.com
Trở về thất linh chi tiểu ngọt thê
Văn án: Vương Hiểu Duyệt sống lại, đời trước nàng bởi vì não nham, sớm qua đời, đời này lại sống lại tới rồi thất linh...