wattpad.com
[Oneshot][TaeJin] Mộng
Hoa sen tuyết trên núi cao giá lạnh, dành cho người hắn yêu trọn ngàn năm. The twelveth. Thank @blackswan0109 for the c...