wattpad.com
[ Edit ] Mau xuyên hệ thống : Vai ác BOSS đột kích!
Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống: Phản phái BOSS lai tập! Tác giả: Mặc Linh Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, N...