wattpad.com
[Đồng Nhân Đông Hoa x Phượng Cửu 2]
cp Chẩm thượng thư Đồng nhân, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Thần tiên yêu quái , Kiếp trước kiếp nà...