wattpad.com
Our Complicated Love Story (EXOSHIDAE)
Pano kung ang love story nyo ay hindi pala talaga pwede?Ito ba ang tinatawag nilang COMPLICATED? Na ang inyong pagmamah...