wattpad.com
Star Stuck (BoyxBoy)
Si Kim Rivera ay isang baklitang ayaw sa mga koreyanong hilaw. Halos araw araw na ririndi siya sa mga pinagsasabi ng at...