wattpad.com
Yêu Lại Jjongah
Năm nay cũng đã là 2017 rồi sắp 2018 rồi. Chương trình cũng đã kết thúc từ 2015 nhưng mà tôi vẫn nhớ hai bạn trẻ lắm nê...