wattpad.com
Thì thầm khe khẽ
thể loại sp, huấn văn, 25% thực. Truyện đôi lúc sẽ như một quyển nhật ký ĐT và HT. Giới thiệu - Anh: Đặng Thiên 22 tuổi...