wattpad.com
[Truyện ngắn] Vô Duyên Đối Diện Bất Tương Phùng
Một kẻ vì người mình yêu mà sẵn sàng hy sinh đến tận cùng , bất chấp cả quy luật không gian lẫn thời gian, vượt qua cả...